• slide2.jpg
  • slide3.jpg

Mladež HDZ-a prvi je stranački podmladak u Hrvatskoj koji je uključen na Internet od svibnja 1996. godine.

Programska deklaracija Mladeži Hrvatske demokratske zajednice

 

Mladež Hrvatske Demokratske zajednice, prepoznajući vlastitu ulogu u poboljšanju položaja mladih u hrvatskom društvu, daljnjem razvoju Hrvatske Demokratske zajednice i općem boljitku Republike Hrvatske, svjesna značajnih političkih, gospodarskih i društvenih promjena u Hrvatskoj, Europi i svijetu, shvaćajući potencijal, potrebe i izazove mladih, polazeći od temeljnih načela i ciljeva HDZ-a i Mladeži Europske pučke stranke, kao najveća politička organizacija mladih u Hrvatskoj, na svom XIV. Saboru u Zagrebu 8. prosinca 2018. donosi sljedeću:

 

Programsku deklaraciju

  

Digitalizacija, razvoj tehnologije i globalizacija svjetskog gospodarstva ubrzali su procese društvenih promjena koji najviše utječu na mlade. Dinamičnost tržišta rada, često karakterizirana nesigurnim i/ili privremenim zaposlenjem, kao i visoka mobilnost mladih još su snažnije naglasili potrebu angažmana i doprinosa mladih u vremenu transformacije našega društva. Izazovi s kojima se današnja generacija mladih suočava uvelike se razlikuju od izazova s kojima su se suočavale generacije prije nas. U takvim uvjetima, glavna uloga Mladeži HDZ-a je da bude još snažniji zagovaratelj, posrednik i nositelj politika za mlade u Hrvatskoj. To znači da Mladež treba stvarati, utjecati i provoditi politike kojima će se osigurati poticajno okruženje za život, rad i zasnivanje obitelji u svim krajevima Hrvatske.

 

Naše političko i društveno djelovanje temeljeno je na promicanju hrvatskih nacionalnih interesa, domoljublju, tradicionalnim demokršćanskim te univerzalnim humanističkim vrijednostima. Mladež se zalaže za razvoj slobode, demokracije, pravne države, poštovanje temeljnih ljudskih prava, obiteljskih vrijednosti, ravnopravnosti žena i muškaraca, solidarnost te izgradnju socijalno-tržišnog gospodarstva. Svjesni žrtve proteklih generacija u stvaranju, obrani i oslobađanju Hrvatske, Mladež ima odgovornost braniti istinu o pravednom i obrambenom Domovinskom ratu te se zalagati za očuvanje dostojanstva svih hrvatskih branitelja i njihovih obitelji. Njihova žrtva zalog je i poticaj za aktivnije djelovanje Mladeži i doprinos gospodarskom i demografskom razvoju Hrvatske.

 

Kao članici Ujedinjenih naroda, Europske unije i Sjevernoatlantskog saveza suverenost Hrvatske dodatno je osnažena i predstavljamo faktor mira i stabilnosti u Jugoistočnoj Europi. Potrebno je graditi asertivnu i međunarodno prepoznatljivu Hrvatsku koja će u suradnji s drugim državama, ponajprije unutar Europske unije, osigurati prosperitet svojih građana, ali i očuvati hrvatski identitet. U sklopu svojeg međunarodnog djelovanja Mladež će pratiti šire međunarodne i europske političke trendove, nastaviti ukazivati na probleme mladih u Hrvatskoj i Europi te nuditi vlastita rješenja i primjere dobrih praksi.

 

Mladež će nastaviti blisko surađivati s Mladeži HDZ-a BiH, predstavnicima hrvatskog naroda u inozemstvu. Pritom je cilj osigurati njihovu uključenost u život domovine, razmjenu iskustava i povratak iseljenih, kao i očuvanje kulturne posebnosti hrvatskoga naroda diljem svijeta. Nastavit ćemo suradnju sa pomladcima sestrinskih stranaka diljem Europe, kao i s Mladeži Europske pučke stranke, naše europske političke obitelji s kojom dijelimo vrijednosti i zajedničke političke ciljeve. Pratimo procese donošenja odluka na europskoj razini te putem hrvatskih institucija i zastupnika u Europskom parlamentu ukazivati na ona pitanja koja su ključna za mlade u Europi.

 

Upravo stoga, uvažavajući mlade kao ključni resurs društva i kao nositelje razvojnog ciklusa i budućnosti Hrvatske, Mladež će posebnu pozornost dati sljedećim područjima:

  

1. Pravedno i solidarno društvo

 

Zalažemo se za društvo pravednosti i solidarnosti te jače promicanje transparentnijih obrazaca ponašanja u svim sferama društva. Temeljni kriterij vrednovanja svakog pojedinca treba biti njegova stručnost, rad, sposobnost i

 

poštenje. Mladež u svom radu mora voditi računa o načelu meritokracije. Najkvalitetniji trebaju biti na najzahtjevnijim pozicijama u našoj stranci i društvu kako bi mladi ostvarili svoj puni potencijal. U interakciji s drugim akterima našeg društva, Mladež će težiti uključivosti, toleranciji, solidarnosti i demokratičnosti. Posebnu pozornost treba usmjeriti mladim osobama kojima je potrebna pomoć društva, posebice socijalno ugroženima i mladima s invaliditetom. Istodobno je nužno zalagati se za suzbijanje svih negativnih društvenih fenomena koji značajno pogađaju populaciju mladih, poput svih oblika ovisnosti i nasilja među mladima.

 

2. Kvalitetno obrazovanje

 

U sustavu odgoja i obrazovanja, mladima treba biti omogućeno da steknu znanja i vještine kako bi mogli kompetentno sudjelovati u svojim društvenim i političkim zajednicama. Mladi moraju steći sposobnost kritičkog razmišljanja, a mora se osigurati i njihova medijska, digitalna, politička i financijska pismenost. Država treba stvoriti okvir mladima za njihovo samostalno donošenje odluka, ispunjenje kreativnog potencijala, ali i informirati ih o mogućnostima njihova daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja. Sustav obrazovanja mora poticati izvrsnost te se talentiranima treba osigurati da bez obzira na socijalne uvjete ostvare maksimalan uspjeh. Potrebno je staviti snažan naglasak na očuvanje vrijednosti hrvatskoga društva i razviti odgovornost mladih prema njemu. Obveza je obrazovnog sustava kod mladih učvrstiti hrvatski identitet, kulturu i poznavanje hrvatske povijesne baštine. Istovremeno, mladima je potrebno pružiti znanja i vještine koje će im omogućiti da budu konkurentni i ravnopravni na tržištu rada, ali i sposobni dugoročno preuzeti odgovornost te modernizirati i mijenjati svoje okruženje na bolje.

 

3. Ekonomsko osamostaljivanje mladih

 

Pronalazak sigurnog i kvalitetnog zaposlenja u suvremeno doba zahtjevan je zadatak koji pogađa populaciju mladih. Nesigurno zaposlenje i nepoštene prakse prisutni su na tržištu rada, a mogu dovesti do neizvjesnosti života mladih osoba i nemogućnosti njihova ekonomskog osamostaljivanja u Domovini. Mladež HDZ-a smatra kako svaka mlada osoba ima pravo na dostojanstven i primjereno plaćen rad, koji daje svrhu svakom pojedincu i kojim svaka osoba daje doprinos zajednici, ali i pridonosi vlastitoj obitelj. Država mora nastaviti poticati stvaranje kvalitetnih radnih mjesta za mlade s posebnim naglaskom na poticanje prvog zaposlenja i razvijanje poduzetništva mladih. U tom smislu kroz poticaje, porezna rasterećenja i mjere aktivne politike zapošljavanja potrebno je nastaviti poticati poslodavce, kao i podupirati samozapošljavanje mladih. Važno je stvoriti mrežu poduzetničkih centara i inkubatora za mlade tako da se na jednom mjestu ponudi sve što je potrebno za ulazak u svijet rada i poduzetništva, uključujući i mentorstvo. Sve posredničke usluge između države i pojedinca potrebno je pojednostaviti i digitalizirati, a cilj mora biti što manja, ali učinkovitija država koja je istinski partner mladima. U sklopu digitalne transformacije koja je pred europskim gospodarstvom, konkurentnost na tržištu rada uvelike će ovisiti o vještinama mladih i njihovoj prilagodljivosti trendovima.

  

4. Političko uključivanje

 

Svaka nova generacija mladih uvodi nove ideje i drugačiju perspektivu na svijet oko sebe, zbog čega je neprocjenjiv potencijal koji je potrebno u potpunosti aktivirati. Stoga je nužno povećavati razinu političke pismenosti, u suradnji sa Zakladom hrvatskog državnog zavjeta, i uključenosti mladih u političkom životu. Mladež treba biti rasadnik talenata, inkubator u kojem će članovi steći uvid u političke procese u Hrvatskoj te biti nositelj društvenog optimizma. Vjerujemo u mogućnost pozitivnih promjena u hrvatskom društvu, kojima sve više svjedočimo. Zalažemo se za još snažniju uključenost mladih na lokalnim, nacionalnim i europskim izborima, a uz to i za donošenje i provođenje najkvalitetnijih politika za mlade. Poseban fokus Mladež će staviti na osnaživanje uloge žena u Mladeži i hrvatskom političkom životu. Mladež je uključiva i zalaže se za smanjivanje podjela u hrvatskom društvu, a nedvosmisleno osuđuje zločine svih totalitarnih i radikalnih ideologija. Nastojimo graditi zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske.

 

5. Obitelj

 

Obitelj je temeljna jedinica hrvatskog društva i jedna od središnjih vrijednosti demokršćanskog nauka kojeg baštinimo. Zato će se Mladež zalagati za cjelovite politike države prema jačanju mladih obitelji. To je temeljni odgovor na postojeće demografske izazove, starenje hrvatskog stanovništva i iseljavanje mladih iz Hrvatske. Mlade obitelji moraju biti pod posebnom zaštitom države jer upravo one daju početnu poziciju svakom pojedincu, odgajaju ga i pripremaju za društvene izazove, ali i daju pozitivan doprinos razvoju svake mlade osobe. Mladež smatra kako je odgovor na trenutne demografske trendove potrebno pronaći u daljnjoj skrbi za dostojanstven život hrvatskih obitelji i njezinih pripadnika u četiri segmenta: osiguranju kvalitetnih radnih mjesta, rastu kupovne moći, rješavanju stambenog pitanja i u postizanju adekvatne ravnoteže poslovnog i privatnog života. Poštujemo slobodu i ljudsko dostojanstvo svake osobe. Mladež se zalaže za suzbijanje svakog oblika nasilja u obitelji i društvu. Osiguranje vlastitog doma temelj je ekonomskog osamostaljivanja mladih. Država stoga mora nastaviti podržavati mlade u postupku stjecanja prve nekretnine kao osnove za ulazak u samostalan život.

  

Mladež Hrvatske Demokratske Zajednice obvezuje se da će ulagati trajne napore u provedbu svega navedenog s ciljem razvoja Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske.

 

 

 

„Imamo svoju Hrvatsku, naša je, i bit će onakva kakvu sami želimo!“ dr. Franjo Tuđman

"Narod, koji uvijek traži zaštitnika, nije vrijedan slobode" Dr. Ante Starčević

"Sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku nizašto!" Dr.Franjo Tuđman

«
»

Galerija

Kontaktirajte nas

01/4553-000

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Trg žrtava fašizma 4/IV, 10 000 Zagreb

Tko je online

Imamo 27 gostiju i nema članova online